Een inleiding tot de veterinaire epidemiologie

Dieren interageren met mekaar en met mensen. Of ze nu worden gehouden in kleine of in grote groepen het is van belang de groep (populatie) te kunnen bestuderen en te begrijpen hoe het individu interageert met de groep en hoe de groep wordt beïnvloed door de omgeving. Veterinaire epidemiologie is de wetenschap die zich toelegt op de beschrijving en de verklaring van ziektefenomenen in een populatie dieren met als doel de populatie te beschermen. In die zin vormt de veterinaire epidemiologie de basis voor de preventieve diergeneeskunde. In een wereld waarin duurzame dierhouderij en voedselproductie alsmaar belangrijker wordt en waar het voorkomen van ziekten alsmaar meer multifactorieel bepaald wordt, neemt ook het belang van de epidemiologie toe. In de moderne diergeneeskunde en veehouderij wordt ook steeds meer data verzameld wat de nood naar kennis en kunde om deze data te analyseren en te interpreteren doet toenemen. In dit boek wordt ingegaan op al deze noden door een praktisch overzicht te geven van de voornaamste epidemiologische concepten in de diergeneeskunde. Dit boek gaat over het voorkomen en de verspreiding van dierziekten, via test evaluatie en studieopzet tot en met risicoanalyse en “evidence based veterinary medicine”. Aan de hand van praktische en reële voorbeelden wordt beschreven hoe epidemiologische concepten toegepast worden in de diergeneeskundige praktijk. Dit boek is van onschatbare waarde voor iedere diergezondheidswerker die met diergeneeskundige vraagstukken wordt geconfronteerd en deze op een gefundeerde en onderbouwde manier wil aanpakken.