8 myths on antibiotic resistance disproved

A practical guide for reducing antibiotic use in animal husbandery
order this book
  • You can order this book by sending a mail to: jeroen.dewulf@veterinarybiosecurity.com

    The book costs €20 plus shipping costs


Een inleiding tot de veterinaire epidemiologie

Veterinaire epidemiologie is de wetenschap die zich toelegt op de beschrijving en de verklaring van ziektefenomenen in een populatie dieren, met als doel de populatie te beschermen. In een wereld waarin duurzame dierhouderij en voedselproductie alsmaar belangrijker wordt, en waarin het voorkomen van ziekten alsmaar meer multifactorieel bepaald wordt, neemt ook het belang van de epidemiologie toe.

8 mythes over antibioticaresistentie ontkracht

Een praktische gids voor het verminderen van antibioticagebruik in de veehouderij
Antibioticaresistentie is de laatste jaren niet meer uit het nieuws weg te denken. Het probleem is zich niet alleen in een alarmerend snel tempo aan het uitbreiden, het is ook bijzonder complex. Zo hebben zowel mens, dier als milieu en de interactie tussen deze drie spelers een impact op antibioticaresistentie. Deze complexiteit is de aanleiding […]
Bestel dit boek
  • U kan dit boek bestellen door een mail te sturen naar jeroen.dewulf@veterinarybiosecurity.com

    Het boek kost €20 plus verzendkosten