OVER DE AUTEUR

Jeroen Dewulf is hoogleraar Veterinaire Epidemiologie en staat aan het hoofd van de eenheid voor Veterinaire Epidemiologie aan de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Gent. Hij doet al twintig jaar onderzoek naar de preventie van dierziekten en focust daarbij de laatste jaren in het bijzonder op antibioticaresistentie en antibioticagebruik in de veehouderij. Hij is oprichter en voorzitter van het Kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België (AMCRA). Daarnaast is hij zowel nationaal als internationaal actief in diverse wetenschappelijke comités en adviesraden. Hij is ook een veel gevraagde spreker, dankzij zijn vernieuwende inzichten en het gemak waarmee hij complexe materie weet te vertalen naar heldere, compacte informatie.