Books from JEROEN DEWULF

Epidemiology, biosecurity and antimicrobial resistance are the three strongly related components of my work. In this website i present the results of many years of epidemiological research related to antimicrobial use and resistance and how biosecurity can be a part of the solution.  

Epidemiologie, bioveiligheid en antibioticumresistentie zijn de drie ingrediënten van mijn werk die allemaal met mekaar verbonden zijn. In deze website toon ik de resultante van vele jaren epidemiologisch onderzoek naar de epidemiologie van antibioticumgebruik en resistentie en de bijdrage die bioveiligheid in de dierlijke productie kan leveren om dit probleem aan te pakken.

8 myths on antibiotic resistance disproved

More

Biosecurity in animal production and veterinary medicine

From practice to principles

More

Een inleiding tot de veterinaire epidemiologie

More

8 mythes over antibioticaresistentie ontkracht

Een praktische gids voor het verminderen van antibioticagebruik in de veehouderij

More

[widgets_on_pages id="1"]

[widgets_on_pages id="1"]

[widgets_on_pages id="1"]

[widgets_on_pages id="1"]